UE logotyp
ZŁOTEX logotyp
PROW 2014-2020 logotyp

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Nasza firma realizuje kolejną inwestycję współfinansowaną z EFRROW.
Cele operacji: poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej; poprawa konkurencyjności producentów rolnych w drodze lepszego ich zintegrowania z łańcuchem rolno-spożywczym; innowacyjność produktu.
Planowane wyniki operacji: podniesienie jakości produkowanych wyrobów oraz rozszerzenie asortymentu o nowe, innowacyjne wyroby.
Nazwa operacji: Zakup maszyn i urządzeń do przetwórstwa mięsa.
Działanie PROW 2014 - 2020: 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.

UE logotyp
ZŁOTEX logotyp
PROW 2014-2020 logotyp

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Nasza firma realizuje kolejną inwestycję współfinansowaną z EFRROW.
Cel operacji: poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej; poprawa konkurencyjności producentów rolnych w drodze lepszego ich zintegrowania z łańcuchem rolno-spożywczym; innowacyjność produktu.
Planowane wyniki operacji: poprawa konkurencyjności zakładu, podniesienie poziomu technologicznego i wdrożenie innowacyjnych procesów.
Nazwa operacji: zakup maszyn do przetwórstwa mięsnego w celu podniesienia poziomu technologicznego zakładu.
Działanie PROW 2014 - 2020: 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.

złotex - AgroLigazłotex - AgroLiga

Konkurs AgroLiga to ważne wydarzenie w corocznym kalendarzu rodzimego rolnictwa. Przedsięwzięcie to już od siedemnastu lat towarzyszy zmianom na polskiej wsi, związanym z fundamentalnymi przeobrażeniami politycznymi i gospodarczymi w naszym kraju oraz wejściem Polski do struktur Unii Europejskiej. Od początku lat dziewięćdziesiątych w ramach konkursu wyróżniono wiele gospodarstw i firm rolniczych, które postawiły na modernizację i udowodniły, że polskie rolnictwo ma w sobie znaczący potencjał rozwoju i może dorównać najwyższym standardom.

Doceniając naczenie promocji nowoczesnego rolnictwa dla rozwoju polskiej wsi finałową galę konkursu AgroLigi w 2008 roku honorowym patronatem obiął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński.

W liście gratulacyjnym dla firmy "ZŁOTEX" Prezydent podkreśla działalność naszej firmy na rzecz społeczności lokalnej i dziękuje za ten inspirujący przykład postawy obywatelskiej, a więc odpowiedzialnej troski o dobro wspólne. Solidarność i umiejętność dzielenia się swoim sukcesem to wartości szczeglnie ważne i warte promowania, zwłaszcza teraz.


--- POWRÓT ---

ZŁOTEX - informacje o firmie
ZŁOTEX - zapraszamy do współpracy
ZŁOTEX - zapraszamy do współpracy
ZŁOTEX - zapraszamy do współpracy